Účtovanie poplatku za krabicu na pizzu

Obal na jedlo je bežnou praktikou reštaurácií, bufetov či donáškových služieb. Pri predaji jedla ale zo zákona nemôžete za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. A to ani za škatuľu na zákusky či za PET fľašu na víno.

bistro

Zákaz účtovania poplatkov za obal na jedlo sa týka napríklad:

  • pizzerií, ktoré si nesmú účtovať poplatok za škatuľu na pizzu,
  • reštaurácií, ktoré balia denné menu do polystyrénových obalov a za takýto obal nesmú účtovať poplatok,
  • predajní so sudovým vínom, ktoré čapujú do plastových fliaš,
  • cukrární, ktoré nesmú účtovať poplatok za škatuľu na zákusky,
  • bufetov alebo stánkov, ktoré balia jedlo „so sebou“.

Povinnosť predávajúceho
Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

V prípade gastro prevádzok
Predávajúci si splní povinnosť poskytnutia vhodného nezávadného obalu tým, že spotrebiteľovi podá objednané jedlo na tanieri (či už plastovom alebo porcelánovom) a ak spotrebiteľ požaduje akýkoľvek iný obal, v ktorom by si jedlo mohol odniesť, môže predávajúci takýto obal účtovať. Je však potrebné, aby bol spotrebiteľ o cene takéhoto obalu vopred vhodnou formou informovaný, napríklad v cenníku.

krabice

V prípade rozvozu jedla a donášky
Nejde o konzumáciu objednaného jedla priamo v prevádzkovej jednotke predávajúceho. Naopak, objednané jedlo je spotrebiteľovi doručené (spravidla za poplatok) na dohodnuté miesto. V tomto prípade platí, že povinnosť predávajúceho baliť výrobok do hygienicky nezávadných obalov nemôže byť splnená podaním jedla spotrebiteľovi na tanieri tak, ako v gastro prevádzke určenej na priamu konzumáciu jedla.

Poskytnutie hygienicky nezávadného obalu je navyše nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite. Z uvedeného dôvodu je predávajúci pri rozvoze a donáške jedla povinný poskytnúť spotrebiteľovi hygienicky nezávadný obal. Náklady na obalový materiál/zabalenie výrobku znáša v tomto prípade predávajúci.

3.7
03