Bližšia definícia pzp

Povinné zmluvné poistenie, alebo ľudovo známe ako poistenie pzp je dané zákonom a musí ho mať uzatvorené každý majiteľ, ktorého auto je súčasťou cestnej premávky. Bez tohto poistenia sa auto nesmie pohybovať po cestách Slovenskej republiky, inak hrozí vysoká pokuta či trest. Poistenie má kryť zodpovednosť za možné spôsobenie škody na ceste druhému účastníkovi premávky.

auto

V prípade spôsobenej autonehody tak vinník bude krytý svojou poisťovňou, ktorá spôsobenú škodu preplatí a tým pádom zachová zodpovedný prístup voči poškodenému. Poisťovňa je tak následne povinná uhradiť škodu spôsobenú na zdraví a to aj v prípade usmrtenia, škodu spôsobenú na vozidle poškodeného zničením, ako aj iné poplatky dané zákonom. Poškodený tak dostane vyrovnanie v podobe finančnej náhrady spôsobenej škody, ktorá sa týka i vymenených vecí, náhradných dielov, či straty spôsobenej nehodou. V prípade totálneho zničenia sa výška sumy vypočíta odpočítaním amortizácie.

Poisťovňa však nebude kryť všetko, existujú viaceré výnimky.
A to najmä v prípade, ak vznikla škoda na zdraví alebo vozidle účastníkovi, ktorý je za haváriu zodpovedný, takisto existuje výnimka, ak škodu spôsobí účastník automobilových pretekov, či ak vznikne škoda pri práci, na akú je auto určené. Povinnosť poisťovne uhradiť spôsobenú škodu upadá i v prípade, ak sa chce dotyčný vyrovnať osobne, čiže mimo zmluvy.

silnice

Cena poistenia
Výška poistného v prípade povinného zmluvného poistenia nie je stála a ani presne stanovená, poisťovne ju totiž neustále upravujú a to predovšetkým vždy ku koncu roka. Je to spôsobené tým, že sa chcú prispôsobiť klientom či budúcim zákazníkom a ich špecifickým podmienkam i vozidlám a vytvoriť im zľavu, aby predbehli konkurenciu. Na každý typ vozidla, ako aj na každý typ vodiča sa totiž vzťahuje odlišná povinnosť potrebnej úhrady.

Publikováno v Nezařazené