Pokroková ekonomika je predovšetkým o tvorbe a nápadoch individualít

Ekonomiku vlastne tvorí každý z nás. Áno, v podstate každý, pretože ju netvoríme len svojou prácou, ale aj mesačnými poplatkami a čo i len obyčajným nákupom v obchode. Ekonomiku tak následne udržiavajú spolky. Firemné, ale aj začínajúce spoločnosti. Túto ekonomiku následne riadia spolky v podobe politických strán v parlamente.

maska

Tvorbe, revolučným nápadom a revolučným zmenám však predovšetkým vďačíme pár nadaným individualitám, ktoré sa neboja vystúpiť a použiť vlastný rozum, ako aj vlastné postoje a zrealizovať ich, nakoľko práve zoskupenia, spolky, spoločnosti a parlament majú tendenciu mnohé nové a možno revolučné nápady zabíjať alebo tlmiť. Pretože asi poznáte tvrdenie, že ak sa stretne čo i len 10 ľudí, je vysoká pravdepodobnosť, že aspoň dvaja až štyria sa nezhodnú, maximálne sa podrobia kompromisom. Lenže kompromis je otesaním určitých častí a teda pôvodné nápady, ktoré mohli byť skutočne prínosné nedosiahnu svojho skutočného potenciálu. Tento potenciál nebude využitý a zrealizovaný v plnej kráse, bude z neho len časť a určitý náznak.

ekonomika

Ak sa pozrieme na našu doterajšiu históriu, či už konkrétne na prelomové myslenie a idey, na revolučný prínos pre trh, obchod, umenie alebo technológiu, či dokonca na politické zmeny, pôvodným tvorcom bola vždy individualita, nie celok. Celok vznikol až potom, akonáhle prišla idea z úst a činov jednej nadanej osobnosti, ktorá sa nebála vybočiť z rady, zo zaužívaných stereotypov a návykov. Následne až potom, akonáhle sa individualite podarí vysloviť svoj názor a následne presvedčiť tých správnych ľudí, až potom vzniká zoskupenie, spoločnosti, firmy a politická strana, aby túto pôvodnú ideu a nápad mohli udržiavať, avšak len udržiavať.
K tomu, aby sa ekonomika, obchod, ale aj politika a dejiny hýbali, sú potrebné ďalšie nové individuality, tedanové nápady, plány a ivízie od nadaných ľudí, ktorí ich vytvoria a následne ich opäť budú vedieť zrealizovať. Až potom bude prístupné, aby sa vytvorili hranice spolku. Tieto hranice by mali nemali byť priveľmi stiahnuté, pretože musia dať dýchať práve týmto novým nápadom.

figurka

  • Preto sa nemôžeme uspokojiť len s tým, čo už je zaužívané a nemali by sme utláčať potenciál aj napriek tomu, že nám momentálne nevyhovuje. Musíme dať väčší priestor individualitám, inak naša tvorba, či už sa týka vízií, ideí, prevratných nápadov podnikateľov, umelcov v médiách či politikov v parlamente bude zomierať.