60. roky sú späť

Šesťdesiate roky vystihuje len jedno jediné slovo a to je hippies. Deti kvetov pohli celými šesťdesiatymi rokmi či už sa to niekomu páči, alebo nie. Bola to viac ako len obyčajná organizácia, ktorá hlásala mier a lásku, čiže peace and love. V dnešnej dobe sú taktiež veľmi populárni, aj keď väčšinou sami seba hippiesákmi nenazývajú.
ozubená kolečka hodin
Vznik
Šesťdesiate roky sa niesli v znamení vojen medzi USA a Vietnamom, čo viedlo k neustálemu odchádzaniu mužov do bojov, z ktorých sa často nikdy nevrátili. Koniec druhej svetovej vojny ešte stále doznieval každou krajinou. Práve v USA sa zoskupilo zopár nadšencov, ktorí boli vojnou veľmi znechutení. Chceli žiť vo svete bez vojen a násilia a v súlade s prírodou. Podľa nich sa mali ľudia spamätať a uvedomiť si, koľko zla a chýb napáchali. A v prvom rade sa to snažiť zmeniť.
abstrakce dneška
Oblečenie a doplnky
Štýl obliekania sa je veľmi jasný a úplne typický. Všetko musí hrať vo farbách. Prítomné je veľké množstvo kvetov, batikovanie, vrstvenie. Všetko je, dá sa povedať, dosť výstredné. Čo je hlavné, akákoľvek umelina bola zatrhnutá, nosili sa hlavne veci z prírodných materiálov a inak tomu nie je ani dnes. Veľmi známe sú zvoncové nohavice, ktoré sa v súčasnej dobe tešia veľkému comeback-u. Čo sa týka doplnkov, populárne boli koráliky a znak hippies, symbol mieru. U mužov sú znakom dlhé vlasy.
hippie žena
Heslá
Nedomysliteľné heslá, ktoré nájdeme v rôznych formách aj teraz. Make love, not war, čo v preklade znamená šírte lásku, nie vojnu, je asi najznámejšie heslo, ktoré sa používa aj v súčasnosti. Ďalej napríklad Flower power, čo je sila kvetov a samozrejme Peace and Love, mier a láska.

Chyba?
Bohužiaľ, k štýlu hippies patrili a neodmysliteľne stále patria aj drogy. Vniesť medzi ľudí vzájomnú lásku, mier a porozumenie je síce spásonosná a krásna myšlienka, no je smutné, že v praxi veľa ráz funguje tak, že sú ľudia šťastní len pod vplyvom.

Publikováno v Nezařazené