Aj bez kancelárie môžete kvalitne podnikať

Začínajúci podnikatelia určite ocenia ak môžu ušetriť nejaké finančné prostriedky a následne ich využiť efektívne. Úspora je možná na viacerých úrovniach a jednou z nich je zabezpečiť si virtuálne sídlo Ezmluva, teda nezriaďovať si kanceláriu prenájmom nehnuteľnosti. Podmienka sídla firmy bude splnená aj v prípade, že spoločnosť bude fungovať s virtuálnou adresou.

medium-shot-smiley-woman-working_23-2148924723

Virtuálne sídlo firmy je takisto možné zapísať do obchodného registra ako akúkoľvek inú adresu. Existujú množstvá podnikateľov, ktorí nie sú nútení tráviť v kancelárii každý deň a zároveň mať sídlo doma nie je vhodné riešenie, pretože by sa im prelínal pracovný a súkromný život, a tak virtuálne sídlo prichádza do úvahy ako najlepšia možnosť. Využívajú ho menší alebo začínajúci podnikatelia, ide o moderné a praktické umiestnenie sídla firmy, pretože v súčasnosti, kedy dokážeme pracovať z domu a máme k dispozícii internet, kamenné kancelárie ustupujú do úzadia.

Náklady spojené s prenájmom sú podstatne nižšie, výhodné je aj preberanie či evidencia pošty a virtuálne sídlo vyhovuje aj daňovému aj ostatným úradom v prípade, že potrebujú vykonať kontrolu. Okrem Bratislavy sa dá virtuálne sídlo prenajať aj v iných mestách na Slovensku, rozdiel je len vo výške poplatkov.

V Púchove si takisto môžete prenajať virtuálne sídlo, pričom poplatok za jeho využívanie je 9eur,- na mesiac pri viazanosti na 2 roky a 12eur,- mesačne s viazanosťou na 1 rok. V rámci ceny je možné zriadiť si aj poštovú schránku. Za 10eur,- mesačne vám poskytnú preberanie a posielanie pošty, ďalšie voliteľné služby ako je skenovanie a posielanie emailom vás bude stáť 9eur,- na mesiac.

podnikateľv parku

Poskytnutie virtuálneho sídla v Bratislave vás bude stáť 12eur,- mesačne s viazanosťou na 2roky a 17eur,- pri 1 ročnej viazanosti. Za preposielanie a preberanie pošty zaplatíte 10eur,- na mesiac a voliteľné služby vás vyjdú na 9eur,- mesačne.

Každý začínajúci podnikateľ si premyslí a preráta, čo je preňho výhodné a podľa toho sa zariadi, aby svoje financie investoval efektívne.