Moderné domácnosti a novodobé požiadavky elektroinštalácií

V spojitosti s elektroinštaláciou si vo všeobecnosti vybavíme prvky osvetlenia, vypínače či elektrické zásuvky. Celkový systém ale dokáže byť zaujímavejší už len z dôvodu, že v súčasnosti vznikajú tzv smart domácnosti na čele s využívaním inteligentných elektrospotrebičov. Klasická elektroinštalácia je prakticky potrebný základ, avšak modernejšie stavby siahajú takisto po riešení, ktoré dokáže spojiť elektronické prvky do jedného funkčného celku.Elektrická energia.jpg
Na začiatok si však spravme všeobecnú charakteristiku, čo je vlastne klasická elektroinštalácia a čo do nej spadá. Nie sú to len vypínače a zásuvky, ale takisto napr. audio a video rozvody, počítačová sieť, anténa, interkom,.. ale tiež vonkajšie faktory ako napr. ovládanie vstupnej brány. V skratke viaceré funkčné prvky a vodiče pravidelne odkázané na elektrický zdroj.
Ak sa chcete pustiť do revízie alebo radšej priamo do nových elektroinštalácíí zodpovedajúcich súčasným bezpečnostným a funkčným normám, v oboch prípadoch je doporučené obrátiť sa s celým procesom na odborníkov ako elektroinštalácie levice. Ak teda máte záujem o nový systém od základov, dnes si už môžete premyslieť, či uprednostníte klasický model alebo naopak inteligentnú elektroinštaláciu. Tá spočíva v podstate, že základom bude jeden systém, pomocou ktorého sa následne budú dať ovládať všetky dotyčné prvky vo vašom dome.Elektrický kábel, koncovka.jpg

  • Elektroinštalácia sa ale dá rozdeliť na dva body, kedy prvý systém riadi technológie a s ďalším ovládate audio, video a v skratke multimediálne spotrebiče.

Rovnako časté sú prípady, kedy majiteľ odkúpi byt alebo dom, ktorý už má niečo vyše 25 rokov. Nie si istý, ako je na tom elektroinštalácia v týchto priestoroch a je možné, že je zastaraná, respektíve nevyhovuje dnešným normám. A to napríklad z hľadiska materiálu vodičov, ktoré ešte môžu byť z hliníku. V takýchto prípadoch je na mieste spraviť odbornú revíziu a následne realizovať moderné riešenie.