Spoľahlivé protipožiarne dvere, ktoré Vás ochránia

Prírodné katastrofy alebo iné devastujúce udalosti nás vždy nepríjemne zaskočia. Podobne ako aj v iných životných situáciach má prevencia svoj účinok.

fire-fighter-2268732_640

Projekcia administratívnej budovy, výrobnej haly, odborného pracoviska alebo aj obytného domu by mala preventívne počítať s možnosťou požiaru. Do architektonického zámeru by mali byť zakomponované protipožiarne prvky a technológie.

Protipožiarne dvere predaj sú jedným zo základných pilierov architektonického návrhu, ktoré nám zabezpečia vysokú ochranu a spoľahlivosť. Ponúkané moderné protipožiarne systémy na výrobu spoľahlivých protipožiarnych dverí majú patentovanú technológiu s certifikátom kvality. Sú mimoriadne odolné voči dymu a požiaru. Ich odolnosť voči spomínaným faktorom má špecifikáciu E 115 až E190. V ponuke sú aj automatické protipožiarne dvere s odolnosťou E115-E130. Požiarna odolnosť vyjadruje čas odkedy príde budova do kontaktu s ohňom a je mierou jej životnosti od vypuknutia požiaru. Parameter „E“ sa používa na vyjadrenie celistvosti budovy a schopnosti prieniku ohňa do nej. Z tohto dôvodu je samotná protipožiarna konštrukcia nosným prvkom pri ochrane zdravia a bezpečnosti obyvateľstva.

Ponúkaný protipožiarny systém obsahuje viaceré ohňovzdorné vložky s triedou odolnosti až E190.

prohibited-4595848_640

Na predaj sú určené kvalitné, moderné a z hľadiska bezpečnosti certifikované protipožiarne technológie v hliníkovom prevedení. V ponuke sú takisto oceľové protipožiarne dvere. Odborné poradenstvo, zamerania a montáž sú súčasťou komplexného servisu a realizácie. Cenník Vám orientačne predstaví vhodné možnosti a kombinácie. Finálna cena sa samozrejme odvíja od vybraného riešenia, atypických požiadaviek a použitých systémov.

Stále však platí, že investícia do kvality, spoľahlivosti a precíznosti sa vyplatí.

Také sú aj ponúkané protipožiarne dvere.